Khay tre, Đĩa tre, Bát tre và rất nhiều sản phẩm khác từ tre

15:47 02/01/2018

Ngoài các sản phẩm trang trí nội thất từ cót ép, tre ép. Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Lâm Sản còn sản xuất các sản phẩm từ  Khay tre, Đĩa tre, Bát tre và rất nhiều sản phẩm khác thân thiện từ cây tre

Thong ke