#

tre

Availability: In Stock

Price :0 $

Cây tre rất gần gũi và thân quen với con người Việt Nam. Mục đích đưa vào sủ dụng rất đa dạng

Cây tre rất gần gũi và thân quen với con người Việt Nam. Mục đích đưa vào sủ dụng rất đa dạng

Comment
Thong ke